Coñece as publicacións científicas nas que participei no meu rol de investigador.

Orden Cumácea [Capítulo]. Inventario de la biodiversidad marina de Galicia: Proyecto LEMGAL

Citar como: Esquete Garrote, P., García-Regueira, X. (2017). Orden Cumacea. En: R. Bañón (Ed.). Inventario de la biodiversidad marina de Galicia: Proyecto LEMGAL. Consellería do Mar, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. 570pp.

Distribución e estrutura da poboación de Patella vulgata linnaeus, 1758 (Gastropoda: Patellidade) en construccións mariñas intermareais e intermareais rochosos na Ría de Ferrol. (Galicia, NW da peníncula ibérica).​

Citar como: Díaz-Agras, G., Moreira, J., Tato, R., García-Regueira, X., & Urgorri, V. (2010). Distribution and population structure of Patella vulgata linnaeus, 1758 (Gastropoda: Patellidae) on intertidal seawalls and rocky shores in the Ría de Ferrol (Galicia, NW Iberian peninsula). Thalassas, 26(2), 79–91.

Evolución temporal dos asentamentos de poliquetos intermareais de substrato duro en dúas localidades da costa galega despois da marea negra do "Prestige"

Citar como: García-Regueira, X., Tato, R., Moreira, J., & Urgorri, V. (2010). Temporal evolution of polychaete assemblages on intertidal hard substrata at two localities of the galician coast after the “Prestige” oil spill. Thalassas, 26(2), 33–45.​

Portada da tesiña de Xandro

Seguemento temporal da comunidade do intermareal rochoso no litoral de Caldebarcos (Galiza, NW da Península Ibérica) tras a vertedura do petroleiro Prestige. [Tesiña ou Memoria de licenciatura cualificada coa nota máis alta "sobresaínte"]

Citar como: Seguemento temporal da comunidade do intermareal rochoso no litoral de Caldebarcos (Galiza, NW da Península Ibérica) tras a vertedura do petroleiro Prestige. Xullo de 2010. Estación de Bioloxía Mariña de A Graña. USC.

Inventario faunístico do intermareal rochoso de dúas localidades da costa occidental galega (NO Penínsular Ibérica) tras a vertedura do Prestige.

Citar como: Tato, R., García-Regueira, X., Moreira, J., & Urgorri, V. (2009). Inventario faunístico del intermareal rocoso de dos localidades de la costa occidental gallega (NO Penínsular Ibérica) tras el vertido del Prestige. Nova Acta Científica Compostela (Bioloxía), 18, 75–94.​

Portada do TIT de Xandro

Descrición da comunidade de crustáceos de substrato rochoso intermareal e a súa evolución temporal no litoral de Caldebarcos (Galiza, NW Península Ibérica). [Traballo de Investigación Tutelado cualificado coa nota máis alta "sobresaínte".​]

Citar como: Descrición da comunidade de crustáceos de substrato rochoso intermareal e a súa evolución temporal no litoral de Caldebarcos (Galiza, NW Península Ibérica). Setembro de 2008. Estación de Bioloxía Mariña de A Graña. USC.

Subscríbete ao blog!