Realizo traballos de xeito independente nos que analizo a comunidade de invertebrados mariños.

Dende a entrada en vigor da Directiva marco sobre a estratexia mariña (Directiva 2008/56/CE, do 17 de xuño de 2008) é preciso facer un estudo das comunidades de animais de invertebrados mariños e estudos de impacto ambiental antes de executar novas construcións.

Informes e asesoramento ambiental

Toma de mostras desde embarcación

Se traballas nunha constructora que vai facer unha obra no mar, nun viveiro ou nunha conserveira que vai comezar a súa actividade, precisarás de asesoramento para a obtención de certificacións ambientais.

Todas as obras civiles, así como a implantación de calquera tipo de industria que poida afectar ao medioambiente requiren dunha declaración de impacto e seguemento ambiental.

Se precisas asesoramento na xestión dun ecosistema mariño, ou queres facer algunha consulta ambiental, contacta comigo!