Un polbo andando sobre dúas patas

2 minutos de lectura
Polbo en locomoción bípeda ©Hernández-Urcera et al. 2020, Marine Biodiversity

Por que a este polbo se lle deu por esa tolería? Neste vídeo de 20 segundos podes ver un pequeno Octopus vulgaris cun comportamento pouco usual. Unha publicación de investigadores do IIM-CSIC de Vigo e o IEO de Baleares na revista Marine Biodiversity, describe por primeira vez este comportamento.

Una gravación feita nas Cíes o pasado día 1 de xuño de 2019 documenta por primeira vez a locomoción bípeda nun polbo. Ese molusco sole desprazarse nadando impulsado polo chorro do sifón ou empregando os oito tentáculos que ten. A locomoción bípeda non é algo habitual aínda que se ten documentado noutras especies como Abdopus aculeatus.

IMG 20200922 160604
©Hernández-Urcera et al. 2020

Nestas imaxes, que sintetizan o vídeo, pode observarse como durante a locomoción bípeda o xuvenil permaneceu camuflado cos dous brazos dorsais levantados mentres usa os brazos ventrais esquerdo e dereito como patas

Cando un polbo se move rapidamente, faise visible e cando permanece camuflado ten que moverse amodo, polo que camiñar sobre dúas patas pode entenderse como unha fase intermedia na que se despraza mantendo a camuflaxe.

Entón porque camiña desta forma?

Este comportamento que só se documentou neste xuvenil, podería permitir a estes animais moverse relativamente rápido mentres usan os brazos restantes para manter a camuflaxe. Ademais, mentres camiña, o polbo pode imitar as algas circundantes, aumentando a súa oportunidade de pasar desapercibido. 

Aínda que é unha observación única, é lóxico pensar que a locomoción bípeda poida formar parte do repertorio de comportamentos do polbo. Estas pequenas curiosidades que aparecen no mar, como os aliens de samil, fan que o mar nunca deixe de sorprendernos.

Máis información 

Faro de Vigo. 21/09/2020. La desconocida táctica defensiva del pulpo: ‘caminar’.

Hernández-Urcera, J., Garci, M.E. & Cabanellas-Reboredo, M. Bipedal locomotion by Octopus vulgaris. Mar. Biodivers. 50, 87 (2020).